Het seculiere experiment

verdiepinglogo
Maandag 9 oktober 2017 om 19.30 uur

Hans Boutellier
wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut
hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Sinds de jaren zestig is God niet langer maatgevend voor onze maatschappij. De ontwikkelingen gingen snel, alsof het een welbewust experiment was. Religie verdween grotendeels uit de samenleving. God kreeg voor velen een andere betekenis. Het Godsbesef vervaagde of verdween zelfs uit de hoofden en harten van mensen. We gingen samenleven zonder God. De ontwikkelingen in de samenleving werden zonder invloed van kerken geleid als een pragmatisch bestuurde onderneming. Niet zonder succes, maar ook niet zonder problemen.

De diepe twijfel, die kenmerkend is voor de westerse cultuur, roept steeds meer vragen en radicale antwoorden op, met en zonder God. Hans Boutellier analyseert in zijn boek Het seculiere experiment vele maatschappelijke thema’s die samenhangen met onze geseculariseerde samenleving. Aan de orde komt de keerzijde van seksuele revolutie, de komst en de integratie van vluchtelingen en het effect hiervan op de samenleving. Ook de plek van de islam is een belangrijk onderwerp.

Als het geloof geen of nauwelijks betekenis heeft voor mensen wat dan wel? Geeft de geseculariseerde samenleving zelf antwoorden of een richting? Of moet iedereen zijn of haar weg vinden? Kunnen we nog iets verwachten van de politiek? Is onze seculiere samenleving geslaagd of mislukt, of moet het worden bijgesteld?

Hans Boutellier gaat in zijn lezing in op al deze vragen en laat u natuurlijk ook nadenken over uw eigen rol in de Nederlandse samenleving.

19:30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur; nazit tot 22:30 uur)
PODIUM ZUIDHAEGE – Theatercafé (begane grond), Zuidhaege 2, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro
Informatie en aanmelding:
http://www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl

Prof. dr. Hans Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut; van 2003 tot 2014 was hij algemeen directeur.
Sinds april 2016 is Hans in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 2006 bekleedde hij
daar de bijzondere leerstoel Veiligheid en Burgerschap.
Tip: In De gemankeerde nieuwmensch beschrijft Boutellier zijn fietstocht naar Rome.
Tijdens deze reis kwam Het seculiere experiment tot stand. De gemarkeerde nieuwmensch is, als e-book, gratis te downloaden op http://www.boomfilosofie.nl

Advertenties
Geplaatst in Agenda, De Verdieping, Geen categorie

Lezing Edward van der Tuuk – Roest rust?

Geplaatst in Agenda, Stroomdalloge (Odd Fellows)

Opening van de Maand van de Filosofie 2017

Zaterdag 1 april 2017 om 15.30 uur:
Feestelijke opening van de Maand van de Filosofie bij Van der Velde Boeken Assen! – Zoektocht naar rust in tijd van verontrusting!

Maand van de Filosofie 2017 – Rust en onrust

In april vindt traditiegetrouw de Maand van de Filosofie plaats. Het thema van 2017 luidt Rust. Juist nu is er een grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben 24/7 toegang tot het oneindige wereldwijde web. Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie stroomt binnen. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en is dit nastrevenswaardig?

We beperken ons echter niet alleen tot het idee van rust zelf, maar kijken ook naar het contrapunt, naar de onrust. We bevinden ons in een tijd waarin tendensen op scherp staan: geopolitieke omwentelingen, oorlogen die ver weg lijken maar onze leefwereld binnendringen, een economische transitie, verkiezingen die geleid worden door populistische sentimenten en populisten die aan de macht raken. Hoe bewaren we rust wanneer we ons leven niet meer kunnen overzien?

Feestelijke opening

De Maand van de Filosofie gaat in Assen van start op zaterdag 1 april met om 16.00 uur een feestelijke opening bij Van der Velde Boeken Assen. De opening zal worden verricht door filosoof Thijs Lijster, docent kunst- en cultuurfilosofie a/d Universiteit Groningen en schrijver van het boek ‘De grote vlucht inwaarts’. Alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Essay van de Maand van de Filosofie : Melancholie in tijden van onrust.

Daarnaast kunt u vanaf die dag bij ons het essay van de Maand van de filosofie aanschaffen! Dit jaar is de essayist Joke J. Hermsen (1961). Na haar studies filosofie en letterkunde promoveerde zij aan de UU op een studie naar Nomadisch narcisme. Ze publiceerde eerder de succesvolle essaybundels Stil de tijd en Kairos.
In haar essay, getiteld Melancholie in tijden van onrust, onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Het essay is vanaf 1 april bij Van der Velde Boeken Assen te koop voor € 4,95.

Datum: 1 april 2017
Tijdstip: 15.30 uur
Locatie: Van der Velde Boeken Assen
Entree: gratis
Aanmelden gewenst: assen@boekhandelvandervelde.nl

Geplaatst in Agenda, Boekhandel Van der Velde, Geen categorie

Dialoog over populisme

fullsizerender

Geplaatst in Agenda, Geen categorie

Lezing ‘Onrust alom in Europa’

metaforum-logo-vierkantOp vrijdag 7 april organiseert MetaForum in Kunstplaza Schurer (bovenste etage warenhuis Vanderveen) in Assen een lezing door cultuurhistoricus Thomas von der Dunk met als titel ‘Onrust alom in Europa’. Na de lezing vindt een debat plaats met de aanwezigen. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 22.00 uur en maakt deel uit van het Asser programma van de Maand van de Filosofie, die in het teken staat van het thema ‘rust’.

Von der Dunk zal ingaan op de onrust in de wereld waarin we leven en drukt die onrust uit in zeven plagen die Europa teisteren, aangevuld door een achtste: Donald Trump.

Rust is momenteel in de wereld ver te zoeken. In het jaar 2017 belooft het zelfs onrustiger te worden dan ooit. Dat begint al met de ontrust in Amerika: het aantreden van een nieuwe president brengt altijd enige strubbelingen met zich mee, maar de totale chaos die Donald Trump in zijn eerste weken heeft laten zien, is ongekend. In een mum van tijd had hij met de halve wereld ruzie – van rechters in eigen land tot bondgenoten die boos de hoorn op de haak smeten – en was hij al zijn eerste belangrijke adviseur kwijt wegens een illegaal onderonsje met de Russen.
Ondertussen hebben nieuwe rellen ons verbaasd doen staan; dagelijke komen er immers nieuwe bij.

Daarbij blijft het niet: tegenstrijdige en weer snel herroepen uitspraken van Trump zelf en zijn adviseurs, door sommigen hunner zelfs gedaan met de doelbewuste intentie om verwarring te stichten, maken het voor de NAVO en de EU bijna onmogelijk om op de nieuwe koers van Washington enig peil te trekken.
Daarbij komt de toenemende onrust in Europa zelf. Nederland heeft zijn door de opmars van het populisme gedomineerde verkiezingen gehad en binnenkort volgt Frankrijk met Marine Le Pen in de startblokken, later dit jaar Duitsland. En dan is er de Brexit, die onder veel buitenlanders die al decennia in het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn, voor veel onrust zorgt. De harde exodus uit Europa die May belooft, zal met veel politiek vuurwerk gepaard gaan, dat niet zonder economische gevolgen blijft.
Europa als geheel kampt met zeven, elkaar in hun onrustige effecten versterkende plagen, die de Europese samenwerking onder druk zetten, waarbij Poetin op een implosie hoopt die Trump koud zou laten. Die zeven plagen zijn de vluchtelingencrisis, de eurocrisis, de democratische crisis, de nationalistische crisis, de rechtsstatelijke crisis, de geopolitieke crisis en de religieuze crisis. Trefwoorden hierbij zijn de Turkije-deal, Griekenland, de kloof tussen elite en ‘het gewone volk’, anti-Europees populisme, terrorismebestrijding, assertieve buren en de grootste chaos van alle: het Midden-Oosten.

De spreker zal trachten al die onstuimige en soms verontrustende ontwikkelingen zowel in hun onderlinge relatie te verklaren als in een groter historisch verband te plaatsen, zodat op het eind van de avond het gehoor misschien tenminste in die zin gerustgesteld naar huis kan gaan, dat het de onrust in elk geval weer een beetje kan overzien.

De entree bedraagt € 5,00. Via info@metaforumassen.nl kun je je opgeven.
Graag tot ziens op een boeiende vrijdagavond, 7 april.

Geplaatst in Agenda, Geen categorie

Ondermijnt populisme de rechtsstaat?

170213-flyer-def-sybe-schaap-ondermijntpopulismederechtsstaat_

Geplaatst in Agenda, De Verdieping, Geen categorie

Open Zitting Odd Fellows

zegel_stroomdalloge_websiteOm geheel vrijblijvend en kosteloos kennis te kunnen maken met de Odd Fellows Assen en om te ervaren hoe een oddfellowszitting in de praktijk wordt vormgegeven, organiseert de Stroomdalloge op dinsdag 28 februari 2017
een “Open Zitting” in het Odd Fellowhuis aan de Hendrik de Ruiterstraat 2, 9401 KT te Assen.

Voor deelname kunt u zich opgeven op het emailadres: 86stroomdal@oddfellows.nl
Info over de Stroomdalloge is te verkrijgen via de website http://assen.oddfellows.nl

Ter informatie:

Het gebruikelijke avondprogramma ziet er als volgt uit. Inloop vanaf 19.30 uur met ontvangst en introductie in de ontmoetingsruimte. De zitting, die ongeveer een uur duurt, vangt aan rond 20 uur in de zittingsruimte boven. Na afloop kan informeel, dan weer in de ontmoetingsruimte, worden nagepraat en zal worden geprobeerd op alle vragen een antwoord te geven.

In grote lijnen bevat een zitting drie hoofdonderdelen. Allereerst het openingswoord van de voorzitter. Vervolgens een presentatie (“bouwsteen”) van een logefellow en afsluitend het slotwoord van de ondervoorzitter. Het cement voor de zitting is dé muziek waarmee deze elementen met elkaar worden verbonden. Al met al wordt op deze wijze gepoogd het oproepen van een sfeer, die past bij zingeving en reflectie, te bevorderen.

Geplaatst in Agenda, Geen categorie, Stroomdalloge (Odd Fellows)