Wie zijn wij

Alle geplande en toekomstige activiteiten van MetaForum Assen zijn opgeschort, wegens het uittreden van twee deelnemende partijen. We hebben hiertoe moeten besluiten op de vergadering van 22 september 2020.
De overige deelnemers beraden zich nog op de toekomst van MetaForum met mogelijk andere partners.


MetaForum Assen is een associatie van een vijftal organisaties in Assen, die actief zijn op het gebied van cultuur en debat.

Een eerste samenwerking ontstond in de Maand van de Filosofie 2015, waarbij De Verdieping, Tegenlicht Meet Up Assen en Stedelijk Museum Assen een gezamenlijk programma presenteerden. Omdat deze samenwerking en de gezamenlijke aanpak naar volle tevredenheid verliepen, werd besloten om ook andere partijen in Assen die zich met cultuur en debat bezighouden, te gaan benaderen. Met als doel om samen cultuur en debat in Assen op een hoger plan te brengen.
Dit leidde ertoe dat acht Asser organisaties zich schaarden onder de paraplu van MetaForum. Enkele zijn inmiddels verdwenen en mogelijk komen er nieuwe bij.

Samen organiseerden we onder meer bijeenkomsten in het kader van de Maand van de Filosofie.
We werken samen op wat ons bindt. Daarbij wisselen we structureel onze activiteiten uit, houden elkaar op de hoogte van plannen en activiteiten, delen programma’s met elkaar en brengen onze achterban op de hoogte van onze activiteiten.

Jaarlijks organiseren we een themamaand: in april haken we in op de Maand van de Filosofie en overleggen wie welke activiteit organiseert (onderwerp, spreker, format, waar). Activiteiten moeten ingaan op het thema en elkaar versterken. Daarnaast organiseren we In november een lezing door een bekende spreker.