Humanistisch Verbond

logohumver
Humanistisch Verbond Assen e.o. is een afdeling van de landelijke organisatie, die 13.000 leden heeft.
Het Humanistisch Verbond verenigt mensen die zich humanist voelen, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. We zetten ons in voor vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal.

Wat is humanisme?
Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Het humanisme vertrouwt op de eigen kracht van mensen, dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en binnen de mogelijkheden het eigen leven inhoud kan geven. Een humanist gaat graag het debat aan en is nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Een onderzoekende, vrijzinnige geest die de wereld wil begrijpen.

De afdeling Assen e.o. wil invulling geven aan een vitaal, inspirerend en modern humanisme. Zelf denken, samen leven is het motto van het Humanistisch Verbond. Samen leven op basis van wat je zelf denkt. Op basis van je opvattingen, je visie dus. Dit impliceert dat je opvattingen en je gedrag met elkaar kloppen: dat je opvattingen in je gedrag tot uiting komen, en dat uit je gedrag je opvattingen te herkennen zijn.
Om die opvattingen en visie te ontwikkelen en te verdiepen organiseren we cursussen, lezingen, films, gespreksavonden. Ons jaarthema is Rechten van de mens / Rechten van de aarde. Alle belangstellenden zijn welkom!
Daarnaast organiseren we een aantal reguliere activiteiten, zoals het maandelijkse Humanistisch Café, het Eten met gespreksstof, de zondagmorgen wandelingen, het ouderenbezoek. Hierin staan de ontmoeting met en zorg voor elkaar, centraal.

Contact:

Humanistisch Verbond Assen e.o.
www.humanistischverbond.nl/algemeen-assen

Secretariaat, Henk van der Zijden (voorz.)
email: secr.hvassen@gmail.com

%d bloggers liken dit: