Europa’s Rafelende Randen

website metaforum
Grote geopolitieke ontwikkelingen aan de randen van Europa bracht een groep Assenaren ertoe om in het najaar van 2014 te starten met het project Europa’s Rafelende Randen.
Doel van het project: bewustwording van wat er gaande is in Europa en waarover we niet worden geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.
Bovendien willen we met elkaar op zoek naar de vraag welke betekenis deze ontwikkelingen hebben voor onze regio, onze maatschappij.
De werkgroep bestaat uit leden met politieke en culturele achtergrond. Sommigen komen uit de plaatselijke politiek, een lid werkt voor Amnesty International en een ander is mensenrechtentrainer werkzaam in Europa en met name in Oost-Europa en de post-Sovjetrepublieken.

Wat opviel tijdens de voorbereidingen van het project is dat het met name jonge vrouwen zijn die zich aan de rafelende randen van Europa dapper inzetten voor de mensenrechten. Soms ondanks bedreiging, boetes, discriminatie en uitsluiting.

In live Skype interviews verdeeld over het jaar haalt Europa’s Rafelende Randen deze vrouwen en de mensen- en sociale rechten waar ze voor strijden, voor het voetlicht.
Afsluitend vindt in maart rond Internationale Vrouwendag een slotmanifestatie plaats met lezingen en workshops waarbij alle vrouwen aanwezig zijn.

Voor een impressie van de afgelopen 2 seizoenen zie onze facebookpagina

Contact

europasrafelenderanden@gmail.com
Mariette Verdaasdonk 06 39341985
http://www.facebook.com/europasrafelenderanden

Advertenties
%d bloggers liken dit: