De Verdieping

verdiepinglogo
De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren we acht bijeenkomsten met lezing en debat, van januari-mei en van september-december. Met een prikkelende inleiding, die deelnemers verleidt om mee te doen. En ruimte voor verdieping en discussie. De locatie is het Theatercafé in Podium Zuidhaege . Daarnaast organiseren we filosofische cursussen en socratische gesprekstrainingen.

Regelmatig houden we met een Nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst van deze Nieuwsbrief, dan kunt u zich hier aanmelden.
Contact:
De Verdieping
De Vallei 92, 9405 KM Assen
T 0592 867 661
M 06 23 67 54 31
E Deverdieping2011@gmail.com
I http://www.deverdiepingassen.nl

%d bloggers liken dit: