De Verdieping

verdiepinglogoDe Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september – november en januari – mei. Met een prikkelende inleiding of documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen. In de tweede helft van de avond wordt dan in kleine groepen gediscussieerd.
De Verdieping is opgezet door een vijftal Assenaren die samen willen denken en debatteren over actuele onderwerpen, waarbij niet de waan en het gevoel domineert, maar de feiten en de argumenten. De Verdieping is geen politiek café; het gaat ons om denken en praten vanuit het hart.

Het project is gestart in najaar 2011. Plaats van handeling is Grandcafé LIFF. Vanaf 19.30 uur is er inloop; het programma start om 20.00 uur en eindigt om 22.30 uur, waarna er ruimte is voor nazit tot pakweg 23.00 uur.
Het programma begint met een inleider die, ondersteund met een Powerpoint-presentatie, een verhaal houdt. Daarna gaan de aanwezigen in groepjes uiteen om intensief te debatteren en discussiëren. De afsluiting is plenair. Koffie, thee en andere drankjes zijn er tijdens de inloop, na de inleiding en tijdens de nazit. De Verdieping beschikt over beamer, projectietafel en groot scherm. We maken gebruik van een aanwezige geluidsinstallatie. Er staan altijd 40 à 50 stoelen, een inschrijftafel en promotafels voor bijvoorbeeld boeken.
Voor de dekking van de kosten vragen we een bescheiden entree. Bijgesloten is een draaiboek.

De werving vindt plaats door middel van een e-mail met uitnodiging en flyer aan ons namenbestand. Daarnaast hebben we een website www.deverdieping-assen.nl, distribueren we flyers en posters op tal van relevante punten in Assen (waaronder boekhandel Iwema, de wijkgebouwen, de Bibliotheek en Zuidhaeghe en verzenden we persberichten.

Contact

De Verdieping
Gazellenlaan 24
9408 CL Assen
T 0592 354 688
M 06 5107 3388
E deverdieping@home.nl
I http://www.deverdieping-assen.nl

%d bloggers liken dit: